Женский миссионер : [биографический очерк о Паулине Жарико]Нарва : Церковь Нечаянной радости, 1939 (Tartu : Tungal)

Eglise_St-Nizier_de_Lyon_Portrait_de_Pauline_Jaricot (1798-1862)

Elava Roosipärja Ühingu looja.

 Oсновательница католической организации «Общество распространения веры» и католического движения «Живой Розарий».

Taara pst 16. Tartu orduõdede elukoht.

Taara pst 16, Tartu

Mõned fotod lisaks:

Kantsel Tartu Kirikus, seinal tolleaegne helisüsteem, TMF820_42_1

i Andrease-aegne viirukipann (elektriküttega) Tartu 1976 TMF812_36_1
Altarimaal, (Ahtmes praegu) TMF812_67_1

Дело по прошению жителей Петербурга, Либавы, Митавы, Риги и Ревеля о разрешении учредить апостольско-католическую общину 1873-1894

Дело по прошению жителей Петербурга, Либавы, Митавы, Риги и Ревеля о разрешении учредить апостольско-католическую общину 1873-1894

Borevičius SJ, Jonas (1906-1989) Tallinn 1932-1934

Borevičius SJ, Jonas
n. 05. Decembris 1906 (Alytus), o. 24. Iulii 1937, m. 23. Augusti 1989 (Chicago)
Sacerdos in Societate Iesu
Tallinn 1932-1934

Töötas aastatel 1932-1934 Tallinnas peapiiskopi sekretäri ametikohal. Aitas kaasa noorte
“kasvatusinstituudi” töös ja juhtis seda kuni 1934. aastani. 1933 aastal kirjutas eesti keeles draama “Jõuluhelid”. Veel õpetas ta vene gümnaasiumis.
1934 aastal naasis Valkenburgi ja õppis 1938. aastani ülikoolis teoloogiat. 1937. a. pühitseti preestriks.

Konstanty Ireneusz Łubieński (1825-1869) Püha Peetruse ja Pauluse Katoliku koguduse preester (1860-1863)

(https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Ireneusz_%C5%81ubie%C5%84ski?fbclid=IwAR1bcDHYCK4PRHoeNolmfTvUZDmYET0yN7soK-THx7qZGcKzABAOi6MyEf4)

Дело по просьбе дерптского гражданина Роберта Голике о взыскании с проживающего в Ревеле варшавского кононика графа Константина Лубиенскоhttps://roomakiriku-kaustad.eu/wp-content/uploads/2022/01/uus_piiskop.pdfго 621 рубля

CAKULS, JĀNIS – n. 04. Iulii 1926 (Rudzāti)

Jānis Cakuls 95. a

CAKULS, JĀNIS – Dr. phil. h.c.
n. 04. Iulii 1926 (Rudzāti), o. 18. Septembris 1949,
el. Episcopus tit. Tinistensis 09. Novembris 1982, cons. 11. Detsembris 1982
Administrator Apostolicus Coadjutor Arhidioecesis Rigensis et Dioecesis Liepaiensis 1982-1990
Administrator Apostolicus Archidioecesis Rigensis et Dioecesis Liepaiensis 1990-1991
Episcopus Auxiliaris Archidioecesis Rigensis 1991-1993
Administrator de facto pro Estonia 1990-1991

Julians Vaivods ja Janis Cakuls

VAIVODS, JULIJANS – S.R.E. Presbyter Cardinalis, lic. theol.
n. 18. Augusti 1895 (Vorkova), o. 07. Aprilis 1918,
el. Episcopus tit. Macrianensis maior 10. Novembris 1964, cons. 18. Novembris 1964,
prom. Presbyter Cardinalis Sanctorum Quattuor Coronatorum 02. Februarii 1983,
m. 23. Maii 1990 (Rīga)
Administrator Apostolicus Dioecesis Liepaiensis 1945-1947 et Archidioecesis Rigensis 1962-1990
Administrator de facto pro Estonia 1962-1990

# Lambert Klinke

Kinnitamine Tartus 6. mail 1937

Anno Domini 1937 in festo Ascensionis Domini, die sexto maii,sacro confirmationis sacraento muniti in ecclesia r.cath. parochiali Tartensii ab Execellentissimo ac Reverendissimo Domino Msgr. Eduardo Profittlich Arciepiscopo S.S. Hadrianopolitano Administratore Apostolico pro Estonia.

Kinnitamine Tartus 22. oktoobril 1933

Anno Domini 1933 Sacro Confirmationis sacramento muniti per Reverendissimum Dominum Administratorem Apostolicum Eduardum Profittlich
inecclesia Romana-catholica parochiali Dorpatensi, die vicesima secunda (22.) octobris 1933.

Antonino Zecchini Eesti ajalehtedes 1923-1925


Delegatus Estonia: 25.10.1922 – 22.10.1933

Delegatus Lithuania: 25.10.1922 – 07.12.1925

Delegatus Latvia: 25.10.1922 – 13.04.1926

Internuncio Latvia: 14.04.1926 – 08.11.1928

Nuncio: 09.11.1928 – 18.03.1935

* Internuncio: Diplomaat in small countries. Today not anymore Internuncio, all are Nuncio

# Lambert Klinke


1922/1923/1924

18.03.1922 Vaba maa. Paavsti esitaja Eestis.

03.02.1923 Revaler Bote Lettland

10.08.1923 Vaba maa Paavsti saadik Eestisse

11.11. 1923 Vaba maa
lühiintervjuu

11.11.1923 Vaba maa paavsti saadik Tallinnas lyhiintervjuu

13.11.1923 Vaba maa Lahkub Tlnast Narva sealt Tartusse

18.03. 1923 Postimees Kiriklikud Teated

21.09.1924 Päevaleht Katoliku kirik on meie usuühingute …

13.03.1925 Kaja Leedu kokkupõrge Vatikaniga

02.09.1925 Kaja paavsti esindaja riigivanema juures

03.09.1925 Kaja Paavsti esindaja haridusministri jutul

p Bruno Borucki SJ

M. Maria Chrzanowska Krucjata Eucharystyczna – poświęcenie sztandaru 8.VI. 1939 Czy to jest Ks. Bruno Borucki,
Esmaspäev, 16.06. 1938. a.

Bibliograafia

Borucki, Bruno. Sacerdotium. Gebetsanregungen aus dem ersten Petrusbrief. 1. Auflage. Köln, Verlag Wort und Werk, 1961.

Borucki, Bruno. Das innere Apostolat, Leipzig 1961 und Köln 1962

Borucki, Bruno. Verständliche Philosophie, 1. Auflage Köln 1967 (2. überarbeitete Auflage 1975)

Borucki, Bruno. Der wirkliche Gott und seine Offenbarung, Regensburg 1971

N.C.W.C. News Service artikleid 1926, 1933, 1936. a.

Ancient Chrysostom Liturgy is used first time on english soil (by n.C.W.C. News Serwice) 06/28/1926

————————————————————————————————————

11/13/1933
intervjuu 11/13(1933

French priest adopts byzantine rite, works among russian exiles (by N.C.W.C News Service). N.C.W.C. News Service 11/13/33


10/08/1936

Congress in Czechoslovakia attendeddby prelates from many lands, including dignitaries of Orthodox Church.

…. reports on practical reunion work were submitted by Father Bourgeois, S.J….

Копии метрических актов Рижской римско-католической церкви о родившихся, бракосочетавшихся и умерших за 1895 год

Laulatused ja surmad

lk. 152 -222
lk. 224 – 282
Ristimised 1895 esimene osa lk.3-13)

Giovanni Angelo Abbo (1911-1994)

Protonotarius Apostolicus supra numerum, Dr. theol. Dr. iur. can. – o. 25. Maii 1934

Secretary of the Apostolic Administrature of Estonia 1937-1940.

(tõlkinud: Maarja Kaplinski )

kodukiriku trepil Pontedassios: 25.mai 1934

Kiriku Elu 1996 – 2004

Alates 1996 aastast „Kiriku Elu” toimetus muutus. Isa Vello Salo lisati toimetajate nimekirja tema teadmata.

1996 1997

1998 1999

2000

2001

Juuli 2001 (170)

2002

2003 2004

2005 2006

1/2005 (178)
September 2006 (179)

Jutluste tekste Tartus ja Narvas 1934, 1935, 1936, 1937 a.

jutlused_I-21_07_1935__21_VI_1936
jutlused_II-
28_07_1935__28_VI_1936

jutlused _III – 1935
jutlused_IV-19_08_1935__6_01_1936, 5_06_1936_6_01_1938

jutlused_V – 10.08.1935; 21.09.1935; 12.07.1936
jutlused_VI – 25.08.1935; 12.10.1936; 26.08.1936

jutlused_VII – 01.09.1935; 09.08.1936
jutlused_ VIII – 08.09.1935

jutlused _IX – 15.09.1935; 21.06.1936
jutlused_ X – 1934

jutlused_XI -13.10.1935; 30.08.1936

jutlused_XII – 18.11.1936 Narva
jutlused_XIII – 13.X 1935; 30. VIII 1936

jutlused_ XIV – 10.11.1935; 20.09. 1936
jutlused_ XV – 17. 11. 1935; 27.09. 1936 (ka poola keeles)

Дело о представлении выписки из Mетрических книги Ревельской римско-католической церкви Пера и Павла за 1902 год, о родившихся, крестившихся, умерших и бракосочетавшихся. EAA.30.7.3687

Дело о представлении выписки из Mетрических книги Ревельской римско-католической церкви Пера и Павла за 1902 год, о родившихся, крестившихся, умерших и бракосочетавшихся. EAA.30.7.3687

Pilte Valga Katoliku Kirikust

Nurgakivi panek Valga Katoliku Kirikule. Dateering 1906-1907

Valga katoliku kiriku ehitus. Fotograaf Dominik Anerik. Dareering 1906-1907

Valga Katolik Kirik enne 1940 a.

Valga Rooma-Katoliku Kiriku sisevaade.

Altari kõrval: preester Pāvils Stričko (1884-1977)

Valga Katolik Kirik Maleva tänavas 1999

Valga Katolik Kirik Maleva tänavas 1999

Pildid pärinevad Anneli Olepi kogust.

Eesti katoliku ajaloo videokonverents 2020

         https://button.ut.ee/b/hei-j2p-m6p

Lambert Klinke  

 „100 aastat Eesti Apostellikku  Administratuuri:  Necrologium ja Catalogus Sacerdotum.“

Toomas Abiline  

Kaks tähtpäeva:   “220 aastat Tallinna katoliku koguduse asutamisest.“
„90 aastat esimese reformatsioonijärgse Eestis ordineeritud preestri, Leon Abraitise surmast.”

Katrin Laur  

“Kadunud preestrid”

Maarja Kaplinski

    “Kolme missa eest 3 latti, kana ja kott kartuleid.”

Kalev Kask

„Katoliikluse kajastusi Vikipeedias“

Ingmar Kurg

“Eesti katoliiklik usukeel 1920-30 aastatel”

Отчет о приходе и расходе денежных средств Ревельского римско-католического святых апостолов Петра и Павла приходского коотела за 1914 г.

Отчет о приходе и расходе денежных средств Ревельского римско-католического святых апостолов Петра и Павла приходского коотела за 1914 г.

Дело о выдаче разрешения церковному конвенту эстонской церкви Св. Карла в г. Ревеле на погашение из церковных сумм ссуды в 25677 руб., полученной от Римской католической духовной коллегии на постройку церкви 1905

Дело о выдаче разрешения церковному конвенту эстонской церкви Св. Карла в г. Ревеле на погашение из церковных сумм ссуды в 25677 руб., полученной от Римской католической духовной коллегии на постройку церкви 1905