CAKULS, JĀNIS – n. 04. Iulii 1926 (Rudzāti)

Jānis Cakuls 95. a

CAKULS, JĀNIS – Dr. phil. h.c.
n. 04. Iulii 1926 (Rudzāti), o. 18. Septembris 1949,
el. Episcopus tit. Tinistensis 09. Novembris 1982, cons. 11. Detsembris 1982
Administrator Apostolicus Coadjutor Arhidioecesis Rigensis et Dioecesis Liepaiensis 1982-1990
Administrator Apostolicus Archidioecesis Rigensis et Dioecesis Liepaiensis 1990-1991
Episcopus Auxiliaris Archidioecesis Rigensis 1991-1993
Administrator de facto pro Estonia 1990-1991

Julians Vaivods ja Janis Cakuls

VAIVODS, JULIJANS – S.R.E. Presbyter Cardinalis, lic. theol.
n. 18. Augusti 1895 (Vorkova), o. 07. Aprilis 1918,
el. Episcopus tit. Macrianensis maior 10. Novembris 1964, cons. 18. Novembris 1964,
prom. Presbyter Cardinalis Sanctorum Quattuor Coronatorum 02. Februarii 1983,
m. 23. Maii 1990 (Rīga)
Administrator Apostolicus Dioecesis Liepaiensis 1945-1947 et Archidioecesis Rigensis 1962-1990
Administrator de facto pro Estonia 1962-1990

# Lambert Klinke

Kinnitamine Tartus 6. mail 1937

Anno Domini 1937 in festo Ascensionis Domini, die sexto maii,sacro confirmationis sacraento muniti in ecclesia r.cath. parochiali Tartensii ab Execellentissimo ac Reverendissimo Domino Msgr. Eduardo Profittlich Arciepiscopo S.S. Hadrianopolitano Administratore Apostolico pro Estonia.

Kinnitamine Tartus 22. oktoobril 1933

Anno Domini 1933 Sacro Confirmationis sacramento muniti per Reverendissimum Dominum Administratorem Apostolicum Eduardum Profittlich
inecclesia Romana-catholica parochiali Dorpatensi, die vicesima secunda (22.) octobris 1933.

Antonino Zecchini Eesti ajalehtedes 1923-1925


Delegatus Estonia: 25.10.1922 – 22.10.1933

Delegatus Lithuania: 25.10.1922 – 07.12.1925

Delegatus Latvia: 25.10.1922 – 13.04.1926

Internuncio Latvia: 14.04.1926 – 08.11.1928

Nuncio: 09.11.1928 – 18.03.1935

* Internuncio: Diplomaat in small countries. Today not anymore Internuncio, all are Nuncio

# Lambert Klinke


1922/1923/1924

18.03.1922 Vaba maa. Paavsti esitaja Eestis.

03.02.1923 Revaler Bote Lettland

10.08.1923 Vaba maa Paavsti saadik Eestisse

11.11. 1923 Vaba maa
lühiintervjuu

11.11.1923 Vaba maa paavsti saadik Tallinnas lyhiintervjuu

13.11.1923 Vaba maa Lahkub Tlnast Narva sealt Tartusse

18.03. 1923 Postimees Kiriklikud Teated

21.09.1924 Päevaleht Katoliku kirik on meie usuühingute …

13.03.1925 Kaja Leedu kokkupõrge Vatikaniga

02.09.1925 Kaja paavsti esindaja riigivanema juures

03.09.1925 Kaja Paavsti esindaja haridusministri jutul

p Bruno Borucki SJ

M. Maria Chrzanowska Krucjata Eucharystyczna – poświęcenie sztandaru 8.VI. 1939 Czy to jest Ks. Bruno Borucki,
Esmaspäev, 16.06. 1938. a.

Bibliograafia

Borucki, Bruno. Sacerdotium. Gebetsanregungen aus dem ersten Petrusbrief. 1. Auflage. Köln, Verlag Wort und Werk, 1961.

Borucki, Bruno. Das innere Apostolat, Leipzig 1961 und Köln 1962

Borucki, Bruno. Verständliche Philosophie, 1. Auflage Köln 1967 (2. überarbeitete Auflage 1975)

Borucki, Bruno. Der wirkliche Gott und seine Offenbarung, Regensburg 1971

N.C.W.C. News Service artikleid 1926, 1933, 1936. a.

Ancient Chrysostom Liturgy is used first time on english soil (by n.C.W.C. News Serwice) 06/28/1926

————————————————————————————————————

11/13/1933
intervjuu 11/13(1933

French priest adopts byzantine rite, works among russian exiles (by N.C.W.C News Service). N.C.W.C. News Service 11/13/33


10/08/1936

Congress in Czechoslovakia attendeddby prelates from many lands, including dignitaries of Orthodox Church.

…. reports on practical reunion work were submitted by Father Bourgeois, S.J….

Копии метрических актов Рижской римско-католической церкви о родившихся, бракосочетавшихся и умерших за 1895 год

Laulatused ja surmad

lk. 152 -222
lk. 224 – 282
Ristimised 1895 esimene osa lk.3-13)

Giovanni Angelo Abbo (1911-1994)

Protonotarius Apostolicus supra numerum, Dr. theol. Dr. iur. can. – o. 25. Maii 1934

Secretary of the Apostolic Administrature of Estonia 1937-1940.

(tõlkinud: Maarja Kaplinski )

kodukiriku trepil Pontedassios: 25.mai 1934

Jutluste tekste Tartus ja Narvas 1934, 1935, 1936, 1937 a.

jutlused_I-21_07_1935__21_VI_1936
jutlused_II-
28_07_1935__28_VI_1936

jutlused _III – 1935
jutlused_IV-19_08_1935__6_01_1936, 5_06_1936_6_01_1938

jutlused_V – 10.08.1935; 21.09.1935; 12.07.1936
jutlused_VI – 25.08.1935; 12.10.1936; 26.08.1936

jutlused_VII – 01.09.1935; 09.08.1936
jutlused_ VIII – 08.09.1935

jutlused _IX – 15.09.1935; 21.06.1936
jutlused_ X – 1934

jutlused_XI -13.10.1935; 30.08.1936

jutlused_XII – 18.11.1936 Narva
jutlused_XIII – 13.X 1935; 30. VIII 1936

jutlused_ XIV – 10.11.1935; 20.09. 1936
jutlused_ XV – 17. 11. 1935; 27.09. 1936 (ka poola keeles)

Дело о представлении выписки из Mетрических книги Ревельской римско-католической церкви Пера и Павла за 1902 год, о родившихся, крестившихся, умерших и бракосочетавшихся. EAA.30.7.3687

Дело о представлении выписки из Mетрических книги Ревельской римско-католической церкви Пера и Павла за 1902 год, о родившихся, крестившихся, умерших и бракосочетавшихся. EAA.30.7.3687

Pilte Valga Katoliku Kirikust

Nurgakivi panek Valga Katoliku Kirikule. Dateering 1906-1907

Valga katoliku kiriku ehitus. Fotograaf Dominik Anerik. Dareering 1906-1907

Valga Katolik Kirik enne 1940 a.

Valga Rooma-Katoliku Kiriku sisevaade.

Altari kõrval: preester Pāvils Stričko (1884-1977)

Valga Katolik Kirik Maleva tänavas 1999

Valga Katolik Kirik Maleva tänavas 1999

Pildid pärinevad Anneli Olepi kogust.

Eesti katoliku ajaloo videokonverents 2020

         https://button.ut.ee/b/hei-j2p-m6p

Lambert Klinke  

 „100 aastat Eesti Apostellikku  Administratuuri:  Necrologium ja Catalogus Sacerdotum.“

Toomas Abiline  

Kaks tähtpäeva:   “220 aastat Tallinna katoliku koguduse asutamisest.“
„90 aastat esimese reformatsioonijärgse Eestis ordineeritud preestri, Leon Abraitise surmast.”

Katrin Laur  

“Kadunud preestrid”

Maarja Kaplinski

    “Kolme missa eest 3 latti, kana ja kott kartuleid.”

Kalev Kask

„Katoliikluse kajastusi Vikipeedias“

Ingmar Kurg

“Eesti katoliiklik usukeel 1920-30 aastatel”

Отчет о приходе и расходе денежных средств Ревельского римско-католического святых апостолов Петра и Павла приходского коотела за 1914 г.

Отчет о приходе и расходе денежных средств Ревельского римско-католического святых апостолов Петра и Павла приходского коотела за 1914 г.

Дело о выдаче разрешения церковному конвенту эстонской церкви Св. Карла в г. Ревеле на погашение из церковных сумм ссуды в 25677 руб., полученной от Римской католической духовной коллегии на постройку церкви 1905

Дело о выдаче разрешения церковному конвенту эстонской церкви Св. Карла в г. Ревеле на погашение из церковных сумм ссуды в 25677 руб., полученной от Римской католической духовной коллегии на постройку церкви 1905

Дело о выдаче пособия от казны освобожденным и находящимся под надзором полиции ссыльным священникам римско-католического исповедания 1885

Дело о выдаче пособия от казны освобожденным и находящимся под надзором полиции ссыльным священникам римско-католического исповедания 1885

Переписка с Министерством Внутренних Дел, эстляндским гражданским губернатором и др. о постройке часовни на римско-католическом кладбище в Ревеле 1852-1854

Переписка с Министерством Внутренних Дел, эстляндским гражданским губернатором и др. о постройке часовни на римско-католическом кладбище в Ревеле 1852-1854

Дело по высочайшему повелению о мерах против жестокого обращения римско-католических духовных с их крестьянами и служителями 1839

Дело по высочайшему повелению о мерах против жестокого обращения римско-католических духовных с их крестьянами и служителями 1839

Дело о принятии мер против жестокого обращения Римско-католического духовенства со своими крестьянами и служителями церкви 1839

Дело о принятии мер против жестокого обращения Римско-католического духовенства со своими крестьянами и служителями церкви 1839

Дело о принятии мер против жестокого обращения Римско-католического духовенства со своими крестьянами и служителями церкви 1839


Дело о принятии мер против жестокого обращения Римско-католического духовенства со своими крестьянами и служителями церкви 1839

Дело о разрешении проживающим в м. Усть-Нарова лицам римско-католического вероисповедания устройства молитвенных собраний 1915 EAA.30.10.15660

Дело о разрешении проживающим в м. Усть-Нарова лицам римско-католического вероисповедания устройства молитвенных собраний 1915

Vene impeeriumi Rooma Katoliku Mogiljovi piiskopkonna 14 metropoliiti (1783-1939)

Stanislav Bogush-Sestrentsevich  (1731-1826)

Kasper Kazimierz Cieciszowski   (1745 – 1831)

Ignacy Ludwik Pawłowski(1776-1842)

Kazimierz Roch Dmochowski(1780-1851)

Ignacy Hołowiński   (1807-1855)

Wacław Żyliński     (1803-1863)

Antoni Fijałkowski      (1797-1883)

Aleksander Kazimierz Gintowt-Dziewałtowski (1821-1889)

Szymon Marcin Kozłowski    (1819-1899)

Bolesław Hieronim Kłopotowski  (1848-1903)

George Iosif Shembek  (1851-1905)

Apolinary Wnukowski      (1848-1909)

WincentyKluczyński    (1847-1917)

Eduard Michael Johann Maria Baron von der Ropp  (1851-1939)K

Okupatsiooniaja piiskopid

Začests, Julijans   Praelatus Suae Sanctitatis
n. 20. December 1913 (Ludza), o. 03. Aprilis 1938, m. 21. Juni 2004 (Līvāni)
Administrator Apostolicus Archidioecesis Rigensis et Dioecesis Liepaiensis 1960-1962      Administrator de facto pro Estonia 1960-1962
Confessor fidei

  

Strods, Peters   Prof. Dr. phil. lic. theol.
n. 01. Maius 1892 (Varaklani), o. 26. Maius 1916, el. Episcopus tit. Stadiensis 18. Julius 1947,cons. 25. Julius 1947, m. 05. Augustus 1960 (Riga)
Administrator Apostolicus Dioecesis Liepaiensis 1947-1960

et Archidioecesis Rigensis 1958-1960,

Administrator de facto pro Estonia 1958-1960

Vaivods, Julijans   S.R.E. Presbyter Cardinalis, lic. theol.

n. 18. Augustus 1895 (Vorkova), o. 07. Aprilis 1918, el. Episcopus tit. Macrianensis maior 10. Novembris 1964, cons. 18. Novembris 1964, prom. Presbyter Cardinalis Sanctorum Quattuor Coronatorum 02. Februarius 1983, m. 23. Maius 1990 (Riga)

Administrator Apostolicus Dioecesis Liepaiensis 1945-1947 et Archidioecesis Rigensis 1962-1990

Administrator de facto pro Estonia 1962-1990

Springovičs Antonijs     Mag. theol. Dr. theol. h.c.

n. 31. October 1876 (Rēzekne), o. 24. Junius 1901, el. Episcopus Rigensis 14. Aprilis 1920, cons. 22. Augustus 1922, el. Archiepiscopus Rigensis 25. October 1923, m. 01. October 1958 (Riga)
Episcopus Rigensis 1920-1923, Archiepiscopus Rigensis 1923-1958
Administrator de facto pro Estonia 1945-1958

 

 

 

 

 

© Lambert Klinke, Giessen

From Private Foto Archive of Lambert Klinke

Bruno Boruck

i

                                                           Günter Johannes Stipa

Johannes Baptist Groetschel 

                                                                      Michael Cakul

Mikelis Krumpans

   

                                                                     Pauls Stricko

Stanislavs Šamo

     

                                                               Stasys Rimkevicius

Vincas Deinis (behind Archbishop Teofilus) in the Gulag

Vincas Deinis (behind Archbishop Teofilus) after coming back from the Gulag

                                                                 Wiktor Pietkiewicz

Pavel Kontny

  

                                                             Adolfas Sabaliauskas

Janis Pavlovskis

                                                            Alexander Dordett

Mikelis Dukalskis

                                                                         Karl Keller 

 

 

 

Siseministeerium preestrite elamis- ja töölubade kohta: 31.08.-11.09.1931; 4.03.-11.1933; 23.12.1937-9.04.1938

Siseministeerium preestrite elamis- ja töölubade kohta 1931, 1933, 1938

Gerard-Johan Houtkamp (18.10.1901) Hollandi kodanik – 4.03.1933

Robert Lenzbauer (9.05.1891) Austria kodanik – 31.08.-11.09.1931
Taddeus Kraus (10.11.1890) Poola kodanik
Max Berard Huber (10.10.1889) Saksa kodanik
Alois Utto Danner (23.05.1886) Saksa kodanik

Bruno Borucki (Tlna kogudus) 23.12.1937-9.04.1938
Wilhelm Strang (Rakvere kogudus, Sigbert Riethmeistri asemel)
Joosep Kartte (Kiviõli kogudus)
lisaks:
Zacharias Antonisse Hollandi kodanik
John Ryder Inglise kodanik
Aleksander Luniewski Poola kodanik
Stefan Czesla (18.08.1912) Poola kodanik
kokkuleppe järgi nimekiri :
Vincents Dejnis Leedu kodanik
Taddeus Kraus Poola kodanik
Lucjan Ruszala Poola kodanik
Felix Wiercinski Danzigi kodanik
Charles Bourgeois Prantsuse kodanik
Methodius Houtkamp Hollandi kodanik
Berard Huber Saksa kodanik
Robert Lenzbauer Austria kodanik
Wilhelm Strang Rootsi kodanik
Bruno Borucki Saksa kodanik
Joseph Kartte Saksa kodanik
tööloata:
Zacharias Anthonisse Hollandi kodanik
John Ryder Inglise kodanik
kavatsetakse Eestisse kutsuda:
Aleksander Luniewski Poola kodanik
Günther Stipa Poola päritolu Saksa kodanik

Siseministeerium preestrite töölubade kohta  4.05-28.07.1940

Karl Keller  (25.03.1907) Sveitsi kodanik

John Milner

 

Kiviõli katolik kabel 1938 – 1939

1938                                                                                                                   

1939 Jõulud

katke S. Sylwestra Poùoczañska mälestustest 1933-1945

17.07.1939 Päevaleht, Kiviõlli  Katolik Kirik

17.07.1939 Virumaa Teataja, Kiviõlli Katolik Kirik

30.08.1940 Postimees, poola kaevutite hariduselu paremaks. Poola kaevurid vabanesid üleliigsest ametimehest.

 

2017