Püha kinnitamine. Püha Vaimu sakrament. Tartu 1937

Kinnitamise Püha Sakramendi on Ülempiiskopp Ekstsellents ………. käest vastu võtnud