Projekt üleviidud rooma-katoliku puukabeli ajutiseks ülesseadmiseks Kiviõlis Prii tänava ääres. 05.08.1939.a.

EAM_2_4_76_b
EAM_2_4_76_a

 Nikolai Thamme projekti kavandi/joonise/eskiisi rooma-katoliku puukabeli ülesseadmiseks Kiviõlis:
EAM _ 12195 Ar 2.4.76

Uus Elu 1939 17.07
1939 17.07
Virumaa teataja 1939 14.08
Päewaleht 1939 6.10
Uus Elu 1939 22.12