Kinnitamine Tartus 6. mail 1937

Anno Domini 1937 in festo Ascensionis Domini, die sexto maii,sacro confirmationis sacraento muniti in ecclesia r.cath. parochiali Tartensii ab Execellentissimo ac Reverendissimo Domino Msgr. Eduardo Profittlich Arciepiscopo S.S. Hadrianopolitano Administratore Apostolico pro Estonia.

Kinnitamine Tartus 22. oktoobril 1933

Anno Domini 1933 Sacro Confirmationis sacramento muniti per Reverendissimum Dominum Administratorem Apostolicum Eduardum Profittlich
inecclesia Romana-catholica parochiali Dorpatensi, die vicesima secunda (22.) octobris 1933.

Antonino Zecchini Eesti ajalehtedes 1923-1925


Delegatus Estonia: 25.10.1922 – 22.10.1933

Delegatus Lithuania: 25.10.1922 – 07.12.1925

Delegatus Latvia: 25.10.1922 – 13.04.1926

Internuncio Latvia: 14.04.1926 – 08.11.1928

Nuncio: 09.11.1928 – 18.03.1935

* Internuncio: Diplomaat in small countries. Today not anymore Internuncio, all are Nuncio

# Lambert Klinke


1922/1923/1924

18.03.1922 Vaba maa. Paavsti esitaja Eestis.

03.02.1923 Revaler Bote Lettland

10.08.1923 Vaba maa Paavsti saadik Eestisse

11.11. 1923 Vaba maa
lühiintervjuu

11.11.1923 Vaba maa paavsti saadik Tallinnas lyhiintervjuu

13.11.1923 Vaba maa Lahkub Tlnast Narva sealt Tartusse

18.03. 1923 Postimees Kiriklikud Teated

21.09.1924 Päevaleht Katoliku kirik on meie usuühingute …

13.03.1925 Kaja Leedu kokkupõrge Vatikaniga

02.09.1925 Kaja paavsti esindaja riigivanema juures

03.09.1925 Kaja Paavsti esindaja haridusministri jutul