Kirjavahetus Liivimaa kubermangu ülema ja Riia piiskopi vahel Dorpati kirikumaja ümberkorraldamise asjus 20.01.1849 a.

20.01.1849