Henri Verlingi tõlgitud ja seletustega varustatud UT Püha Matteuse Evangeelium ja Püha Markuse Evangeelium, Tallinn 1940

Püha Matteuse Evangeelium, Tallinn 1940
Püha Markuse Evageelium, Tallinn 1940