Catalogus Sacerdotum Administratio Apostolica Estoniensis 1989-2020 (08.05.20)

Staatus: 08. mai 2020

© Lambert Klinke, Gießen (Saksamaa)

Palun saatke oma kommentaarid, täiendused ja parandused e-maili aadressile Lambert.Klinke@gmx.de