preestrite Eduard Stephany ja Leon Abraitise haud Ivangorodi kalmistul.