Kirjavahetus Apostliku Nuntsiatuuri ja Kaitseministeeriumi vahel Aleksander Dordetti kaitseväeteenistuse kohustuse edasilükkamise asjus. 16.03.1937-2.04.1937