Borevičius SJ, Jonas (1906-1989) Tallinn 1932-1934

Borevičius SJ, Jonas
n. 05. Decembris 1906 (Alytus), o. 24. Iulii 1937, m. 23. Augusti 1989 (Chicago)
Sacerdos in Societate Iesu
Tallinn 1932-1934

Töötas aastatel 1932-1934 Tallinnas peapiiskopi sekretäri ametikohal. Aitas kaasa noorte
“kasvatusinstituudi” töös ja juhtis seda kuni 1934. aastani. 1933 aastal kirjutas eesti keeles draama “Jõuluhelid”. Veel õpetas ta vene gümnaasiumis.
1934 aastal naasis Valkenburgi ja õppis 1938. aastani ülikoolis teoloogiat. 1937. a. pühitseti preestriks.