Kodasema, mõisa maakoht Maarjamaa nr. A-1. 17.08.1935

17. august 1935
Järvamaal, Esna vallas Kodasema mõisamaadest (kinnistu Nr.208) Maarjamaa Nr.A-1

Maarjamaa nr, A-1