Peatusload saanud isikute registreerimise kartoteek. A-Ö

kuni 09.07.1940
kuni 09.07.1941
eriluba 28.04.1941
kuni 31.10.1940
kuni 20.08.1940